BENÁTKY – CASCIA – MONTE CASINO – POMPEJE – MUGNANO DEL CARDINALE - SAN MARINO – FORLI

BENÁTKY – CASCIA – MONTE CASINO – POMPEJE – MUGNANO DEL CARDINALE - SAN MARINO – FORLI
Často kupované
BENÁTKY – CASCIA – MONTE CASINO – POMPEJE – MUGNANO DEL CARDINALE - SAN MARINO – FORLI

Sv.Marek–sv.Rita–sv.Benedikt z Nursie–Pompejská Panna Mária–sv.Filoména–sv.Marinus–sv.Peregrinus

 • Termín: 15.06.2024 - 20.06.2024
 • Doprava: Lux bus
 • Krajiny: Rakúsko, Taliansko
 • Sprievodca: o. Cyril Jančišin
 • ID zájazdu: 160 / 2024
15.06.2024 - 20.06.2024
Cena na osobu395,00€

Program:

1.deň

Odchod z Bratislavy asi o 23.00 hod. Nočná jazda cez územie Rakúska a severného Talianska.

2.deň

SVÄTÝ MAREK

Ráno príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena jednosmerného  lístka asi 3,- €, platí sa na mieste), cesta trvá 23 minút. Námestie sv. Marka, obklopené arkádami, návšteva baziliky sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou farbenými mozaikami, Dóžov palác - symbol slávy a moci Benátok s krásnymi arkádami v štýle benátskej gotiky /zvonku/. Prechádzka najkrajšími benátskymi uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi, mostmi a námestíčkami až ku slávnemu mostu Ponte Rialto. Odchod  na hotel v oblasti Assisi, večera, ubytovanie.

3.deň

SVÄTÁ RITA a SVÄTÝ  BENEDIKT Z NURSIE

Po raňajkách návšteva Cascie. V prekrásnom prostredí umbrijských kopcov v strednom Taliansku stojí kláštor a nádherná Bazilika sv. Rity, do ktorej denne putujú stovky, ba tisíce pútnikov. Je tu pochovaná sv. Rita da Cascia, snáď najobľúbenejšia svätica  širokých vrstiev obyvateľov Talianska, známa ako LA SANTA DEGLI IMPOSSIBILI, teda „svätá nemožných vecí". Je patrónkou tých, čo sú v beznádejných situáciách. V dolnom kostole sú relikvie augustiánskeho kňaza bl. Šimona z Cascie a bl. Terezy Fasce. Odchod do  Monte Cassino, kde v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske opátstvo. Kláštor Montecassino ( Monte Cassino, lat. Abbatia Territorialis Montis Cassini) je materským kláštorom (lat. Archicoenobium Montis Cassini) Benediktínov v provincii Frosinone v Taliansku. Kláštorný komplex leží na 516 m vysokom vrchu, bol najvýznamnejším duchovným centrom v stredoveku, veľkí teológovia (Petrus Diaconus), historici, lekári, exegéti a matematici (Pandulf) mali mimoriadny vedecký význam. Kláštor Monte Cassino sa preslávil najmä ako nedobytná pevnosť Nemcov v druhej svetovej vojne, ktorú nakoniec dobili Poliaci. Tí tam majú krásny a dôstojný cintorín. Presun na hotel, večera, ubytovanie.

4.deň

POMPEJE a PANNA MÁRIA Z POMPEJÍ, MUGNANO DEL CARDINALE A  SVÄTÁ FILOMÉNA

Pompeje -  prehliadka antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu sopky Vezuv, jedinečný archeologický areál je  zapísaný na zozname svetového dedičstva  UNESCO (Venušin, Jupiterov či Apolónov chrám, Stabijské kúpele, Veľké a Malé divadlo, preslávené fresky v dome s pozlátenými Amorčekmi, dom Vettiov, Faunov dom, dom gitaristu alebo tragického básnika či fresky v budove Lupanare). Návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie z Pompejí, ktorá bola vybudovaná na podnet bl. Bartola Longu, dominikána tretieho rádu, ktorý založil aj spoločenstvo Sestier svätého ruženca z Pompejí ako aj domovy pre chudobných, siroty a deti väzňov. Základný kameň novej svätyne bol položený 8. mája 1876. Vďaka neúnavnému úsiliu zakladateľa - ktorý sa stal propagátorom "mesačného príspevku" - a tlačovým šíriteľom úcty k Panne Márii ružencovej, nový chrám v Pompejach už predtým, než bol dostavaný, priťahoval veľké množstvo pútnikov. Už v roku 1863 sa ich k modlitbe Prosby zišlo okolo dvadsať tisíc. A tento príliv neustával, naopak stále viac narastal, takže "de facto" určoval výraz dnešnej svätyne, ktorá vyrástla do svojej dnešnej podoby v priebehu pätnástich rokov - takmer ako symbol pätnástich tradičných ružencových tajomstiev. A tak mohlo 8. mája 1891 dôjsť k jej posväteniu.Svätyňu každoročne navštívia  milióny pútnikov a Panne Márii z Pompejí sa pripisuje tisíce vyliečení a zázrakov.

Presun do Mugnano del Cardinale - návšteva Sanktuária sv. Filomény, panny a mučenice, ktorá zomrela za vlády cisára Diokleciána v Ríme asi v roku 302. V jej hrobe v Priscilliných katakombách sa nachádzala tzv. ampela - váza, do ktorej bola v ranných dobách hromadená krv mučeníkov. Keď sa pokúsili šupiny  krvi zachytiť do kryštálovej nádoby, okamžite došlo k podivuhodnej premene: krvné čiastočky sa zaleskli ako drahokamy. Vďaka pomoci biskupa Msgr. Bartolomea de Caesere, zveril pápež Pius VII. posvätné pozostatky „Filumeny“ Francescovi di Lucia a  8. júna 1805 relikvie preniesli do kostola v Mugnane. Stalo sa tak na základe veľkej túžby kňaza  Francesca di  Lucia získať pre svoju domácu kaplnku  v Mugnane pozostatky nejakého mučeníka, s úmyslom duchovne oživiť svoju farnosť. V Ríme, v sále s relikviami, bol don Francesco zaplavený neobyčajným prílivom radosti – ani netušil, že stojí pred telesnými pozostatkami sv. Filomény. V roku 1827 pápež Lev XII. daroval kostolu tri keramické dlaždice s venovaním, ktoré aj dnes ešte vidno na dlaždiciach. V sanktuariu je Zázračný oltár, Zázračná socha, z ktorej vychádzal olej, ako i stolička, na ktorej sedela Pauline Jaricot, keď bola v sanktuáriu zázračne uzdravená. Sv. Filoména bola najobľúbenejšou patrónkou arského kňaza sv. Jána Mária Vianney. Odchod do oblasti Rivotorto, večera, ubytovanie.

5.deň

SVÄTÝ  MARIN a SVÄTÝ  PELEGRÍN

odchod do tretieho najmenšieho štátu Európy /po Vatikáne a Monaku/ – republiky  San Marino. Bola založená v roku 301 na vrchu Monte Titano /726m/. Dodnes sa tu zachovalo veľa vzácnych starobylých pamiatok,  historické centrum je zapísané na zozname UNESCO. Námestie Piazza della Liberta, Palazzo Publico, Bazilika sv. Marina, postavená na základoch starokresťanskej baziliky, spomínanej už v roku 530. Návšteva kostola sv. Petra, kde boli uchovávané ostatky sv. Marina až do roku 1713, vrch Monte Titano. Presun do Forli,  rodiska sv. Peregrina, patróna onkologických pacientov. Návšteva Baziliky so svätcovým hrobom, svätá omša, osobné modlitby. Pôvodný kostol tu stál už v 12. storočí, dnešná podoba Baziliky je z roku 1750. So strohou tehlovou fasádou kontrastuje nádherný interiér. Odchod na Slovensko nočnou jazdou cez územie Talianska a Rakúska. 

6.deň

Príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Info k cene: 395,00€

V cene je zahrnuté
 • 3 x ubytovanie s polpenziou
 • doprava lux bus
 • duchovný doprovod
 • sprievodca 
V cene nie je zahrnuté
 • mestská  taxa   – platí sa na mieste
 • vstupný poplatok do Benátok 5,-€  - platí sa na mieste 
 • vstupy, Pompeje - miestny sprievodca a slúchadlá v archeologickom areáli 
Možný príplatok
 • komplexné cestovné poistenie 18,- €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 24,- €
 • jednolôžková izba za príplatok 90,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať
Fakturačná adresa
Poistenie viac info