Svätá Zem odlet Košice

Svätá Zem odlet Košice
Novinka
Svätá Zem odlet Košice
 • Termín: 12.02.2025 - 19.02.2025
 • Doprava: Lietadlo
 • Krajiny: Izrael
 • ID zájazdu: 022 / 2025
12.02.2025 - 19.02.2025
Cena na osobu990,00€

Program:

1.deň

V poobedňajších hodinách odlet z Košíc do Tel Avivu. Po prílete transfer do Betlehema, ubytovanie.

2.deň

Návšteva AIN KAREM  - MIESTA NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA a MIESTA NAVŠTÍVENIA PANNY MÁRIE U ALŽBETY. Prehliadka Betlehema: POLE PASTIEROV, JASKYŇA MLIEKA – BAZILIKA NARODENIA JEŽIŠA KRISTA, KOSTOL SV. KATARÍNY ALEXANDRIJSKEJ, večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň

Po raňajkách prehliadka Jeruzalema – OLIVOVÁ HORA, BETFAGE, PATER NOSTER, DOMINUS FLEVIT, GETSEMANSKÁ ZÁHRADA, BAZILIKA AGÓNIE /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, KOSTOL NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE. Popoludní miesto Petrovej zrady a procesu s Ježišom – SV. PETER IN GALLICANTU – sv. omša, HORA SION, VEČERADLO, BAZILIKA USNUTIA PANNY MÁRIE, ZÁPADNÝ MÚR, tzv. MÚR NÁREKOV, večera a ubytovanie v Betleheme.

4.deň

Po raňajkách odchod údolím Jordánu ku GENEZARETSKÉMU JAZERU, sv. omša, HORA BLAHOSLAVENSTIEV, miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu apoštola Petra, možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. KAFARNAUM - dom sv. Petra a miestna synagóga,  návšteva miesta prvého zázraku v KÁNE GALILEJSKEJ, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera a ubytovanie v Galilei. Možnosť tichej adorácie v BAZILIKE ZVESTOVANIA.

5.deň

Po raňajkách  prehliadka BAZILIKY ZVESTOVANIA PANNY MÁRIE a KOSTOLA SV. JOZEFA,  výstup na HORU TÁBOR /peši alebo taxíkom/, prehliadka KOSTOLA PREMENENIA PÁNA, sv. omša. Presun cez Cezareu Prímorskú a Haifu do Betlehema. Večera a ubytovanie v Betleheme.

6.deň

Po raňajkách prehliadka Jeruzalema – Miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, KRÍŽOVÁ CESTA, BAZILIKA BOŽIEHO HROBU, sv. omša, prehliadka starého mesta, popoludní BETÁNIA – dedina Marty, Márie a Lazára. Večera a ubytovanie v Betleheme.

7.deň

Po raňajkách sv. omša, návšteva miesta Ježišovho krstu QASR AL JAHÚD na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou, fakultatívne QUMRÁN, Herodesova pevnosť MASSADA, EIN GEDI, oddych pri Mŕtvom mori s možnosťou kúpania, podvečer návšteva JERICHA - najstaršieho obývaného mesta sveta, Zachejov planý figovník a HORA POKUŠENIA. Večera a ubytovanie v Betleheme.

8.deň

Odchod skoro ráno na letisko a následne odlet do Košíc.

Info k cene: 990,00€

V cene je zahrnuté
 • letenka Košice-Viedeň-Tel Aviv-Zurich-Košice
 • 7  x  hotelové ubytovanie 6 x polpenzia  v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
 • doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
 • odborný sprievodca – kňaz
 • letiskové poplatky
V cene nie je zahrnuté
 • obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane  AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do troch francúzskych kostolov – Páter  Noster, Galikantum a kostol sv. Anny  (platí sa priamo sprievodcovi vo Sv. Zemi)
Možný príplatok
 •  komplexné cestovné poistenie 24,-  € vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32,- €
Fakturačná adresa
Poistenie viac info