Pútnické Slovensko a Poľsko s TV Lux

Pútnické Slovensko a Poľsko s TV Lux
Pútnické Slovensko a Poľsko s TV Lux

Turzovka - Czestochowa - Licheň Stary - Niepokalanow - Krakow 

Lagiewniki - Levoča,  Mariánska Hora - Staré Hory - Hronský Beňadik

 • Termín: 13.03.2024 - 16.03.2024
 • Doprava: Lux bus
 • Krajiny: Poľsko, Slovensko
 • Sprievodca: o. Marián Bér
 • ID zájazdu: 099 / 2024
13.03.2024 - 16.03.2024
Cena na osobu289,00€

Program:

1.deň

Odchod  Bratislava o 07.00 hod., presun do Turzovky - v júni v roku 1958 sa na vrchu Živčáková mala lesnému robotníkovi Matúšovi Lašutovi zjaviť Panna Mária. Správa sa rýchlo rozšírila a miesto údajného zjavenia začali navštevovať veriaci, ktorí putovali na horu, odkiaľ si odnášali vodu z neďalekého prameňa. Napriek vtedajšiemu odmietavému stanovisku cirkvi i najrôznejším obštrukciám zo strany bývalého režimu, návštevy pútnikov neprestávali. Po roku 1989 prichádzalo na Biskupský úrad v Nitre množstvo žiadostí od veriacich, ktorí žiadali postaviť na Živčákovej kaplnku. V roku 1992 BÚ v Nitre súhlasil a v nasledujúcom roku bola na hore Živčáková postavená kaplnka Panny Márie, Kráľovnej pokoja. Jej projekt vypracoval Ing. arch. Marián Goč. Od roku 2000 patrí Živčáková do novozriadenej farnosti Korňa. V roku 2008 biskup novozriadenej Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis povolil stavbu kostola Panny Márie, Matky Cirkvi spolu s exercično-pastoračným zariadením na hore Živčáková. Dekrétom žilinského biskupa z 19. októbra 2008, kedy bol položený základný kameň stavby, bola Živčáková oficiálne vyhlásená za mariánske pútnické miesto a miesto modlitby. 29. mája 2011 bol slávnostne posvätený kríž, koruna Panny Márie  a zvon nového chrámu. Chrám Panny Márie Matky Cirkvi bol slávnostne vysvätený 4. októbra 2015 za účasti biskupov zo Slovenska, Čiech a Ukrajiny a asi 15 000 pútnikov. Odchod do jedného z najväčších  mariánskych pútnických  miest -  Czestochowej. Toto miesto  ročne navštívi viac ako päť miliónov pútnikov. Po Lurdoch a Fatime je to tretie najväčšie pútnické mesto v Európe. Dejiny mesta sú úzko spojené s Kláštorom na Jasnej Hore, ktorý nechal v 14. storočí vybudovať knieža Wladislav Opolczyk. Ten neskôr Kláštoru venoval aj zázračný obraz Matky Božej. Predstavuje  Pannu Máriu v stojacej polohe s Ježiškom v náručí. Mária je čelne obrátená k veriacim a na tvári má jazvu, ktorú jej podľa legendy spôsobili husiti, keď rabovali Kláštor. Chceli ukradnúť aj obraz, ale ten tak oťažel, že ho nemohli zdvihnúť,  preto aspoň mečom zaťali do obrazu. Odhaľujú ho  iba v určitom dennom čase a pri rôznych náboženských slávnostiach.  Pôvod ako aj presný dátum vzniku obrazu nie je známy. Podľa legendy patrí medzi 70 ikon, ktoré namaľoval evanjelista svätý Lukáš. Náboženský program, ubytovanie, večera.  O 21.00 hod. možnosť účasti na pobožnosti zakrývania /zastierania/ zázračnej ikony „Apel Jasnogorski“.

2.deň

Ráno Czestochowa o 05.30 hod. možnosť účasti na pobožnosti Hodinka úcty k Nepoškvrnenému  počatiu Panny Márie v kaplnke Zázračného obrazu Matky Božej, odkrytie obrazu. Raňajky a odchod do svetoznámeho mariánskeho Sanktuária Matki Bożej Licheńskiej, Licheń Stary, ktoré v roku 1999 navštívil aj sv. Ján Pavol II. Nachádza sa tu maličký obraz s podobizňou Matky Božej, často nazývanej Bolestná Kráľovná Poľska. Kult obrazu i úcta preukazovaná Božej Matke má svoju históriu, siahajúcu do XIX. storočia, kedy sa Panna Mária zjavila na bojovom poli ranenému vojakovi. Po dlhých rokoch tento legionár našiel obraz Panny Márie. Zázračnosť obrazu sa preslávila najmä v čase epidémie cholery. Sanktuarium Matky Božej Lichenskej, kde je obraz v súčasnosti uctievaný, je najväčšie v Poľsku.  Náboženský program, prehliadka Baziliky, neďaleká Golgota s krížovou cestou. Následne Niepokalanow – prehliadka baziliky Nepoškvrnenej Panny Márie Prostredníčky milostí. Odchod na ubytovanie.

3.deň

Po raňajkách odchod do Krakowa.  Prehliadka historického centra. Hlavné námestie – Rynek Glowny, ktoré je rozlohou najväčším stredovekým námestím strednej Európy, je lemované peknými stredovekými domami bohatých mešťanov, ktoré vznikli aj vďaka ťažbe soli z neďalekej Wieliczky. Uprostred námestia sa nachádza renesančná budova Sukienice, ktorá plnila funkciu tržnice so súknom. Dnes sa v interiéri tejto stavby hemžia farbami rozmanité stánky a obchody. Na rohu námestia sa nachádza gotický Mariánsky kostol s impozantným interiérom a jedinečným vyrezávaným dreveným oltárom od Víta Stossa. Za Sukienicou sa nachádza budova radničnej veže, o ktorej písomná zmienka bola už v 14. storočí. Po ulici Floriánska sa možno dostať k Floriánskej bráne, ktorá bola súčasťou mestských hradieb a k Barbakanu – nádhernej stredovekej pevnosti, jedinečnej stavbe vojenského inžinierstva, postavenej v arabskom štýle. Následne náboženský program Lagiewniki - Centrum apoštolátu Božieho milosrdenstva. V kláštore Matky Božieho milosrdenstva žila v tridsiatych rokoch 20. storočia sestra Faustína, prostredníctvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom Ježiša Krista o Božom milosrdenstve. Presun do Levoče, ktorá patrí medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Večera, ubytovanie. 

4.deň

Ranná svätá omša v Bazilike svätého Jakuba v Levoči. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Bazilika svätého Jakuba so svojimi 11 gotickými a renesančnými krídlovými oltármi, vrátane najvyššieho dreveného neskorogotického oltára na svete (18,6 m). Mesto má obrovské stredoveké námestie obklopené renesančnými domami, známu renesančnú radnicu, ďalšie dva vzácne kostoly s barokovým interiéromklasicistické budovy župného domu a evanjelického kostola. Historické centrum obklopuje mohutný hradobný systém s dĺžkou 2,5 km. Od 16. storočia až do konca roku 1922 bola Levoča sídlom Spišskej župy. V rokoch 1806 – 1826 postavil pre ňu architekt z Egru Anton Povolný veľkolepú administratívnu budovu, župný dom, ako sídlo administratívy. Klasicistický sloh pritom prispôsobil renesančnému prostrediu Levoče zdôraznením horizontálnych línií. Považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku. Dnes zreštaurovaná budova opäť slúži administratívnym účelom ako sídlo okresného úradu. Presun na Mariánsku horu, jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Následne návšteva medzinárodne známého mariánského pútnického miesta Staré Hory. Obec v Banskobystrickom okrese je pútnickým miestom viac ako päť storočí naplnených láskou a úctou k Božej matke. Z pôvodne malej baníckej osady je dnes medzinárodne známe mariánske pútnické miesto, ktoré každoročne privíta tisíce ľudí. Starohorský kostol so sochou Panny Márie a neďaleká Studnička prinášajú duchovné povzbudenie a očistenie od hriechov veriacim i neveriacim. V prípade časových možností zastávka v Hronskom Beňadiku. Veriaci putujú do Hronského Beňadiku, aby našli pokoj, uzdravenie a silu aj vďaka Relikvii Kristovej Krvi. Relikviou je kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej Krvi, ktorú daroval pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi a ten za dôstojné miesto uloženia relikvie uznal Hronský Beňadik. V súčasnosti sa relikvia nachádza v kaplnke Božskej Krvi. Odchod do Bratislavy. 

Info k cene: 289,00€

V cene je zahrnuté
 • autokarová doprava
 • duchovný doprovod
 • sprievodca
 • 3 x ubytovanie  s polpenziou
V cene nie je zahrnuté
 • vstupy 
 • pobytová taxa 
Možný príplatok
 • komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: krytie do výšky  80 % storno poplatku: 12,- €, alebo poistenie Pandemic vrátane ochorenia na Covid-19 v cene 16,- €
 • sedadlo v prednej časti autobusu 15,- €
 • jednoläžková izba za príplatok 75,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať
Fakturačná adresa
Poistenie viac info
Šibenik Mihovil Sobe Šibenik Mihovil Sobe
Novinka
07.07.2024 - 14.07.2024
349,00€
Šibenik Mihovil Sobe Šibenik Mihovil Sobe
Novinka
14.07.2024 - 21.07.2024
349,00€
Šibenik Mihovil Sobe Šibenik Mihovil Sobe
Novinka
11.08.2024 - 18.08.2024
349,00€
Svätá zem
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema. ..
05.04.2024 - 12.04.2024
850,00€
Svätá zem
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema. ..
12.04.2024 - 19.04.2024
850,00€
ČARO ADVENTU – DOBA RADOSTNÉHO OČAKÁVANIA
Často kupované
09.12.2023 - 11.12.2023
259,00€