Fatima – Lurdy - Braga - Santiago de Compostela - Le Puy en Velay - Paray Le Monial  - Lyon

Fatima – Lurdy - Braga - Santiago de Compostela - Le Puy en Velay - Paray Le Monial  - Lyon
Fatima – Lurdy - Braga - Santiago de Compostela - Le Puy en Velay - Paray Le Monial  - Lyon

  350.výročie Zjavenia Božského Srdca

 • Termín: 29.10.2024 - 05.11.2024
 • Doprava: Lietadlo
 • Krajiny: Francúzsko, Portugalsko, Španielsko
 • ID zájazdu: 212 / 2024
29.10.2024 - 05.11.2024
Cena na osobu665,00€

Program:

1.deň

V ranných hodinách stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta. Po prílete transfer do Fatimy, jedného z najznámejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra, svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Svätá omša, náboženský program. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca a sviečková procesia, ubytovanie.

2.deň

Po raňajkách pokračovanie náboženského programu vo Fatime - Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi blahoslaveného Františka a Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie. Prehliadka moderného chrámu Najsvätejšej trojice, osobné modlitby. Slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov Lucie Santos, sv. Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia, ubytovanie.

3.deň

Raňajky, odchod do Santiago de Compostela, cestou zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodisko Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodiska je figurálny reliéf s fontánkou. Pokračovanie do Santiaga de Compostela. Od 12. storočia sem smerujú pútnici z Lisabonu, Santarém, Coimbry, Porta, Bragy. Mesto bolo založené k uchovaniu pozostatkov sv. Jakuba apoštola. Náboženský program, návšteva Baziliky, kde sa nachádza hrob sv. Jakuba apoštola, modlitby. Ubytovanie.

4.deň

Raňajky, odchod do Lúrd, zastávka Loyola - návšteva baziliky sv. Ignáca v mestečku Azpeitia, kde sa nachádza svätcov rodný dom a duchovné centrum Jezuitov. Sv.  Ignác založil v  roku 1534  najpočetnejší rímskokatolícky rehoľný rád na svete – Spoločnosť Ježišovu alebo  Jezuiti.  Pokračovanie do najvýznamnejšieho francúzskeho pútnického mesta Lurdy.   Tu sa v roku 1858 v jaskyni  zjavovala Panna Mária chorľavému dievčaťu – Bernadette Soubirousove.  Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení.   Ubytovanie.

5.deň

Po raňajkách celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadetty a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadetty v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená. Popoludní eucharistická procesia s požehnaním chorých. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

6.deň

Po raňajkách odchod do jedného z najpozoruhodnejších francúzskych miest Le Puy en Velay. Nachádza sa v údolí medzi vulkanickými horami na pútnickej ceste do Santiaga de Compostela. Veľkolepou pamiatkou je starobylá Katedrála Notre-Dame-de-France z 11. storočia. Zaujme strechou zo 6 kupolí a svojou výzdobou utvorenou z vrstiev rôzne farebného kameňa miestami pripomínajúce mozaiku. Uchováva sochu Panny Márie s čiernou tvárou, kópia veľmi uctievaného originálu, ktorý bol zničený počas revolúcie. Ďalšou dominantou je 80 m vysoký lávový stĺp s románskou kaplnkou sv. Michala a skala Corneille so 16 m vysokou sochou Panny Márie s dieťaťom Ježišom. Odchod na hotel v oblasti Paray le Monial, ubytovanie. 

7.deň

Po raňajkách náboženský program v Paray Le Monial - Jedno z  najvýznamnejších pútnických miest dnešného Francúzska. Návšteva kaplnky, kde sa rehoľníčke Margite Alacocque zjavilo Božské Srdce Ježišovo. Románska architektúra Baziliky vyniká výnimočnou harmóniou a   je akoby zmenšeným modelom dnes už neexistujúceho opátskeho kostola v Cluny. Ku kostolu prilieha kláštor s malým múzeom a prekrásny park. Telo Margite Alacocque  je uložené pod hlavným oltárom. Presun do malebného mestečka Ars, kde pôsobil J. M. Vianney, patrón kňazov.  Prehliadka múzea, fary a farského kostola, kde bol pôvodne  sv. Ján Vianney pochovaný. Odchod do   Dardilly - rodisko sv. Jána Mária Vianney, rodný dom, farský kostol kde bol pokrstený. Presun na hotel, ubytovanie.

8.deň

Po raňajkách  Lyon /UNESCO/. Návšteva Katedrály Notre-Dame de la Fourviére z 19. storočia, ktorá je dominantou mesta, svätá omša. Pesun na letisko,  odlet do Viedne. Po prílete transfer na Slovensko.

Info k cene: 665,00€

V cene je zahrnuté
 • letenka Viedeň – Porto, Lyon - Viedeň
 • lux bus
 • 7 x hotelové ubytovanie, 6 x raňajky, 4 x večera 
 • duchovný doprovod, sprievodca
V cene nie je zahrnuté
 • servisné poplatky 210,- €
 • transfer na letisko a z letiska Viedeň 25,- €
 • mestská taxa (platí sa na mieste)
Možný príplatok
 • komplexné   cestovné   poistenie   vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 24,- € alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 v cene 32,-  €
 • jednolôžková izba za príplatok 210,- € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno doubytovať
Fakturačná adresa
Poistenie viac info
Azorské Ostrovy - San Miguel a Fatima
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave, transfer do Viedne, odlet do Ponte Delgada cez Lisabon. Prílet do hlavného mesta Azorsk..
04.10.2024 - 11.10.2024
1 250,00€
Fatima - letecky
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete autokarová prehliadka hlavného mesta Po..
01.06.2024 - 04.06.2024
450,00€
Malta - posledná misijná cesta svätého Pavla apoštola
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave ráno,  transfer na letisko do Viedne a následne odlet na Maltu. Po príle..
14.06.2024 - 19.06.2024
665,00€
Svätá zem
Novinka
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema. ..
06.11.2024 - 13.11.2024
850,00€
Svätá zem
Novinka
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema. ..
15.11.2024 - 22.11.2024
850,00€
Svätá zem
Novinka
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema. ..
22.11.2024 - 29.11.2024
850,00€
Česko - Nemecko
Často kupované
22.08.2024 - 25.08.2024
265,00€
Cesta za polnočným laponským slnkom Cesta za polnočným laponským slnkom
Často kupované
26.06.2024 - 01.07.2024
1 190,00€
Čína a Tibet Čína a Tibet
Často kupované
25.08.2024 - 06.09.2024
1 995,00€