Česko - Nemecko

Česko - Nemecko
Často kupované
Česko - Nemecko

České Švajčiarsko – Drážďany – Mariánske pútnické miesta Severných Čiech

 • Termín: 22.08.2024 - 25.08.2024
 • Doprava: Lux bus
 • Krajiny: Česko, Nemecko
 • ID zájazdu: 124 / 2024
22.08.2024 - 25.08.2024
Cena na osobu265,00€

Dostupné možnosti

Program:

1.deň

Odchod skupiny z Bratislavy – Hlavnej stanice o 07.00 hod., presun do Česka. Návšteva kostola Nanebevzatí Panny Marie v Dolním Ročově, ktorý v sklenej vitríne na hlavnom oltári uchováva milostivú sochou Madony zo 14. storočia známu ako Področovská Panna Mária. Presun do mestečka Bohosudov – Krupka, návšteva pútnickej baziliky Panny Márie Sedembolestnej. Uctíme si tu milostivú sošku Panny Márie, jej história siaha až do 13. storočia. Následne navštívime Trmice - pútnický rímskokatolícky kostol zasvätený Narodeniu Panny Marie. Odchod do Ústí nad Labem, večera, ubytovanie. 

2.deň

Raňajky, odchod do historického mesta Drážďany, nazývaného „Polabská Florencia“. Pešia prehliadka mesta, budova Semperoper /zvonku/, návšteva zrekonštruovanej katedrály Panny Márie /Frauenkirche/, ktorá bola zničená bombardovaním počas druhej svetovej vojny. Rímskokatolícka katedrála Najsvätejšej trojice, jedna z najväčších v celom Sasku, ktorú dal postaviť Fridrich August II. v rokoch 1739 – 1755 v štýle neskorého baroka.  Paradoxom bolo, že v prevažne protestantskej krajine bol panovnícky dvor rímskokatolíckeho vyznania. V blízkosti sa nachádza jedinečný nástenný obraz, skutočný svetový unikát. Je dlhý až 102 metrov,  vytvorený z vyše 23 000 porcelánových dlaždičiek, známy  ako Kniežací sprievod (Fürstenzug), zobrazuje panovníkov z rodu Wettinov. Prechádzka rozsiahlym areálom Rezidenčného zámku, kde sa nachádzajú svetoznáme múzeá vrátane unikátnej galérie Zwinger, nazývanej aj „nemecký Louvre“, osobné voľno. Návrat na hotel v Ústí nad Labem, večera, ubytovanie.

3.deň

Raňajky, presun  do najmladšieho národného parku Českej republiky – Českého Švajčiarska, pobyt v nádhernej prírode spojený s prechádzkami. Autobus zastaví na výstup „Tři prameny“, príjemná pešia prechádzka v nenáročnom teréne k najväčšej pieskovcovej bráne v Európe -   Pravčickej bráne, má ozpätie 26,5 m a výšku 16 m.,  je jedným z najnavštevovanejších miest a zároveň symbolom Národného parku České Švajčiarsko. Tu možno stráviť veľa času skúmaním okolia s viacerými umokátnymi vyhliadkami.  Návrat na zastávku "Tři prameny", spolu asi 4 km. Následne presun autobusom do Mezní Louky,  z Mezní Louky peši k Divokej soutěske. Bude nasledovať asi 30 min plavba po riečke Kamenici. Peši návrat do Mezní Louky po dobre značenom turistickom chodníku, spolu asi 6 km. Nástup do nášho autobusu, odchod na ubytovanie, večera. 

4.deň

Raňajky, návšteva významného pútnického miesta Filipov kde sa 13.01.1866 zjavila Panna Mária ťažko chorej Magdaléne Kade a sľúbila jej uzdravenie. Na mieste zázraku dnes stojí  Bazilika minor Panny Márie Pomocníčky kresťanov. Presun do obce Křešice. Mariánska úcta sa tu viaže ku kópii obrazu Panny Márie Pasovskej, ktorý si uctíme v Kostole Navštívenia Panny Márie.  Zázračnú moc na uzdravenie má aj miestna studnička. Následne Liběšice – návšteva diecéznej pútnickej svätyne - Svätého Martina a Navštívenia Panny Márie, kde si uctíme milostivú sošku Panny Márie, pripomínajúcu zázrak v roku 1359. Pokračovanie v ceste do Bratislavy s predpokladaným príchodom o 19:00 hod.

Info k cene: 265,00€

V cene je zahrnuté
 • lux bus
 • 3 x  ubytovanie s polpenziou
 • duchovný doprovod
 • sprievodca
V cene nie je zahrnuté
 • vstupy
 • mestská taxa (platí sa na mieste) 
Možný príplatok
 • komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 12,-  €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 16,- €
Fakturačná adresa
Poistenie viac info