Česko - Nemecko

Česko - Nemecko
Česko - Nemecko

České Švajčiarsko – Drážďany – Mariánske pútnické miesta Severných Čiech

 • Termín: 22.08.2024 - 25.08.2024
 • Doprava: Lux bus
 • Krajiny: Česko, Nemecko
 • ID zájazdu: 124 / 2024
22.08.2024 - 25.08.2024
Cena na osobu265,00€

Program:

1.deň

Odchod skupiny z Bratislavy – Hlavnej stanice o 07.00 hod., presun do Česka. Návšteva kostola Nanebevzatí Panny Marie v Dolním Ročově, ktorý v sklenej vitríne na hlavnom oltári uchováva milostivú sochou Madony zo 14. storočia známu ako Področovská Panna Mária. Presun do mestečka Bohosudov – Krupka, návšteva pútnickej baziliky Panny Márie Sedembolestnej. Uctíme si tu milostivú sošku Panny Márie, jej história siaha až do 13. storočia. Následne navštívime Trmice - pútnický rímskokatolícky kostol zasvätený Narodeniu Panny Marie. Odchod do Ústí nad Labem, večera, ubytovanie. 

2.deň

Raňajky, odchod do historického mesta Drážďany, nazývaného „Polabská Florencia“. Pešia prehliadka mesta, budova Semperoper /zvonku/, návšteva zrekonštruovanej katedrály Panny Márie /Frauenkirche/, ktorá bola zničená bombardovaním počas druhej svetovej vojny. Rímskokatolícka katedrála Najsvätejšej trojice, jedna z najväčších v celom Sasku, ktorú dal postaviť Fridrich August II. v rokoch 1739 – 1755 v štýle neskorého baroka.  Paradoxom bolo, že v prevažne protestantskej krajine bol panovnícky dvor rímskokatolíckeho vyznania. V blízkosti sa nachádza jedinečný nástenný obraz, skutočný svetový unikát. Je dlhý až 102 metrov,  vytvorený z vyše 23 000 porcelánových dlaždičiek, známy  ako Kniežací sprievod (Fürstenzug), zobrazuje panovníkov z rodu Wettinov. Prechádzka rozsiahlym areálom Rezidenčného zámku, kde sa nachádzajú svetoznáme múzeá vrátane unikátnej galérie Zwinger, nazývanej aj „nemecký Louvre“, osobné voľno. Návrat na hotel v Ústí nad Labem, večera, ubytovanie.

3.deň

Raňajky, presun  do najmladšieho národného parku Českej republiky – Českého Švajčiarska, pobyt v nádhernej prírode spojený s prechádzkami. Autobus zastaví na výstup „Tři prameny“, príjemná pešia prechádzka v nenáročnom teréne k najväčšej pieskovcovej bráne v Európe -   Pravčickej bráne, má ozpätie 26,5 m a výšku 16 m.,  je jedným z najnavštevovanejších miest a zároveň symbolom Národného parku České Švajčiarsko. Tu možno stráviť veľa času skúmaním okolia s viacerými umokátnymi vyhliadkami.  Návrat na zastávku "Tři prameny", spolu asi 4 km. Následne presun autobusom do Mezní Louky,  z Mezní Louky peši k Divokej soutěske. Bude nasledovať asi 30 min plavba po riečke Kamenici. Peši návrat do Mezní Louky po dobre značenom turistickom chodníku, spolu asi 6 km. Nástup do nášho autobusu, odchod na ubytovanie, večera. 

4.deň

Raňajky, návšteva významného pútnického miesta Filipov kde sa 13.01.1866 zjavila Panna Mária ťažko chorej Magdaléne Kade a sľúbila jej uzdravenie. Na mieste zázraku dnes stojí  Bazilika minor Panny Márie Pomocníčky kresťanov. Následne Liběšice – návšteva diecéznej pútnickej svätyne - Svätého Martina a Navštívenia Panny Márie, kde si uctíme milostivú sošku Panny Márie, pripomínajúcu zázrak v roku 1359. Presun do obce Křešice. Mariánska úcta sa tu viaže ku kópii obrazu Panny Márie Pasovskej, ktorý si uctíme v Kostole Navštívenia Panny Márie.  Zázračnú moc na uzdravenie má aj miestna studnička. Pokračovanie v ceste do Bratislavy s predpokladaným príchodom o 19:00 hod.

Info k cene: 265,00€

V cene je zahrnuté
 • lux bus
 • 3 x  ubytovanie s polpenziou
 • duchovný doprovod
 • sprievodca
V cene nie je zahrnuté
 • vstupy
 • mestská taxa (platí sa na mieste) 
Možný príplatok
 • komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 12,-  €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 16,- €
Fakturačná adresa
Poistenie viac info
Program pútnického zájazdu: 1.deň:podvečer  stretnutie skupiny v Mníchove na letisku s následným odletom do Tel Avivu. Po príle..
16.05.2024 - 27.05.2024
1 290,00€
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave, transfer do Viedne, odlet do Ponte Delgada cez Lisabon. Prílet do hlavného mesta Azorsk..
04.10.2024 - 11.10.2024
1 250,00€
Belgicko-Holandsko-Nemecko-Dánsko
Často kupované
Program zájazdu:   1.deň:prílet do hlavného mesta Belgicka BRUSEL. Prehliadka historického centra  - Námestie Grand Place /UNES..
01.05.2024 - 06.05.2024
539,00€
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete autokarová prehliadka hlavného mesta Po..
29.04.2024 - 03.05.2024
490,00€
Program zájazdu:1.deň:stretnutie skupiny, transfer na letisko do Viedne, odlet do Lisabonu. Po prílete autokarová prehliadka hlavného mesta Po..
01.06.2024 - 04.06.2024
450,00€
Fatima - Lurdy - Braga - Santiago de Compostela - Barcelona
Často kupované
Program zájazdu:1.deň:v ranných hodinách stretnutie skupiny v Bratislave, transfer na letisko do Viedne, odlet do Porta. Po prílete trans..
02.05.2024 - 07.05.2024
585,00€
Metropoly Škandinávie
Často kupované
Program zájazdu:            1.deň:stretnutie skupiny v Bratislave ráno,  transfer ..
15.05.2024 - 21.05.2024
725,00€
26.06.2024 - 01.07.2024
1 190,00€